Karatsu Matcha Bowl Nagarekaratsu

$1,000.00
Size:14.5 x 7 x 14.5(cm)
Year 2017