Bizen Flower Vase Ryuuka

$1,500.00
Size:14 x 23.5 x 14(cm)
Year 2019