Bizen Flower Vase Ryuuka

¥150,000
Size:14 x 23.5 x 14(cm)
Year 2019