Karatsu Matcha Bowl Nagarekaratsu

¥100,000
Size:14.5 x 7 x 14.5(cm)
Year 2017